Verslag AgriFood Webinar March 24

Share this page

** English version: see below**

De AgriFood Workshop van 24 Maart (via Skype) is wat ons betreft prima verlopen, ondanks de complicaties vanwege het corona-virus: er was enthousiaste deelname aan de sessies over Mest, Gras en Data.

Er zijn meerdere interessante aanknopingspunten om verder uit te werken:

  • Voor Mest gaan we kijken naar een realtime sensor met hogere nauwkeurigheid; ambitie is om waar mogelijk de lopende ontwikkelingen te versnellen, om te komen tot een applicatie die voor de boer nuttig is en daarnaast de overheid helpt om het juiste beleid te voeren;
  • Bij de toepassing Gras kan een stevige efficiency-verhoging gehaald worden; de uitdaging is om dit in de praktijk te laten zien, b.v. door ook voedingswaarde van het gras te meten, en die data te benutten voor optimaliseren van het maaien;
  • In een nieuwe Data-project willen we rond Mest een nieuwe toepassing opzetten bijvoorbeeld gebruik makend van/samen met JoinData (https://www.join-data.nl/)

Interesse in deze onderwerpen? Neem dan contact op met bart.snijders@tno.nl

Wij gaan ondertussen aan de slag om meer partners te betrekken en, o.a. via regionale of nationale overheden, financiering aan te boren.

**

The AgriFood Workshop of March 24 (via Skype) was successful, despite the complications from the corona virus: there was enthusiastic participation in the sessions on Manure, Grass and Data.
There are several interesting leads for further elaboration:

  • For Manure, we are going to look at a real-time sensor with higher accuracy; the ambition is to accelerate current developments where possible, to arrive at an application that is useful to the farmer and also helps the government to implement the correct policy;
  • With the Grass application, a substantial efficiency increase can be achieved; the challenge is to show this in practice, e.g. by also measuring the nutritional value of the grass, and using that data to optimize mowing;
  • In a new Data project we want to set up a new application around Manure, for example in combination with JoinData (https://www.join-data.nl/)

Interested in these topics? Please contact bart.snijders@tno.nl
In the meantime, we are going to work to involve more partners and to find financing, including via regional or national governments.

Topics:
Upcoming Events