Opportunities for the semiconductor industry in the Netherlands (article in dutch)

Share this page

Fully integrated inspection and metrology systems are the future for the automation of the chip manufacturing process. This requires collaboration between manufacturers of metrology and inspection systems, manufacturers of wafer fabrication equipment (WFE), research institutions and players in software and data techniques.

(rest of article in dutch)

Groeiend belang van process control

Door de digitalisering van de industrie en de maatschappij neemt de vraag naar chips toe. Bijvoorbeeld door trends zoals wearables, the Internet-of-Things en het toenemend gebruik van consumenten elektronica. Chips worden steeds kleiner en de complexiteit van het design neemt toe. Metrologie en inspectie beïnvloedt nu al meer dan 50% van alle 400-600 stappen in het productieproces van een chip. En dit aandeel groeit. De totale markt voor process control equipment wordt geschat op 3,63 miljard euro (2016) en stijgt naar verwachting met 10% per jaar.

Nederland, land van innovatieve samenwerking

Nederlandse partijen kunnen samen deze uitdaging oppakken. Nederland kan bouwen op een cultuur van sterke innovatieve samenwerking tussen mkb-bedrijven en grootschalige publiek-private samenwerking. Daarnaast huisvest Nederland een dertigtal spelers actief in de process control keten: een aantal producenten van process control systemen (thin film en lithografie metrologie, defect inspectie en defect review), een aantal grote toeleveranciers van metrologiesystemen en  een aantal producenten van lithografiesystemen. Vijf onderzoeksinstellingen werken aan process control technologie. En bovendien is Nederland vooruitstrevend op het gebied van ICT.

Door al deze krachten te bundelen kan Nederland inspringen op de markt voor volledig geïntegreerde inspectie- en metrologiesystemen. Een markt die naar verwachting groeit tot 5,2 mld. euro in 2020.

Download voor meer inzichten in de process control markt de markstudie Process Control. Deze markstudie geeft:

  • Een inschatting van de omvang van de process control markt en de dynamiek in de markt;
  • Een inschatting van de omvang en groei van de marktsegmenten;
  • Een overzicht van de spelers en hun activiteiten (Nederland en grootste spelers wereldwijd);
  • Een overzicht van de markttrends in de semiconductor industrie en de impact op technologische uitdagingen voor process control;
  • Een overzicht van de marktkansen voor Nederlandse spelers.

Rapport aanvragen

Ben je geïnteresseerd in het lezen van het rapport? Vul het volgende formulier in.

[contact-form-7 id=”3594″ title=”Zonder titel”]

Topics:
Upcoming Events