SLIM subsidie toegekend aan TUD, Haagse Hogeschool, LIS en TNO voor de Bedrijfsschool Optica

Share this page

** English text below**

DOC heeft in het kader van de SLIM regeling (“stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector”) subsidie verkregen van het Ministerie van Sociale Zaken voor het opstarten van de Bedrijfschool Optica. De Bedrijfsschool Optica zal in een samenwerking tussen de optische groepen van de Technische University Delft (TUD), de Haagse Hogeschool, de Leidse Instrumentmakerschool (LIS) en TNO optische scholing op verschillend niveau aanbieden aan mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven; de bedrijven die ons project vanaf de eerste dag steunen zijn Hyperion, DJM, Admesy en Optics11. DOC zal geïnteresseerde bedrijven doorlichten om de behoefte aan optische scholing te inventariseren; hier kunt u uw organisatie alvast aanmelden.

We zoeken een energieke en ideeënrijke organisator en coördinator die graag dit onderwijsinitiatief concreet vorm wil geven in samenwerking met leden van de optische groepen van de TUD, de Haagse Hogeschool, LIS en TNO. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Reageer hier

SLIM subsidy granted to TUD, Haagse Hogeschool, LIS and TNO for the Business School Optics

Within the framework of the SLIM programme (“incentive scheme for learning and development in SMEs and specifically for large companies in the agricultural, catering or recreation sector”), DOC has obtained a subsidy from the Ministry of Social Affairs for the start-up of the Business School Optics. In a collaboration between the optical groups of Delft University of Technology (TUD), The Hague University of Applied Sciences, the Leiden Instrumentmaker School (LIS) and TNO, the Optics Business School will offer optical training at different levels to people from the Dutch business community; the companies that support our project from day one are Hyperion, DJM, Admesy and Optics11. DOC will screen interested companies to identify the need for optical training; here you can pre-register your organisation.

We are looking for an energetic and creative organizer and coordinator who would like to give concrete shape to this educational initiative in collaboration with members of the optical groups of TUD, Haagse Hogeschool, LIS and TNO. Are you interested or would you like more information? Reply here

Topics:
Upcoming Events