Workshop 3D-metrologie voor Maakindustrie

Share this page

*** English version: see below***

Hier een terugblik op ons DOC-webinar van 2 Juli, met 22 deelnemers van kennisinstituten en maakbedrijven.

Bedrijven werken aan het steeds verder digitaliseren van het productieproces, onder andere door het gebruik van slimme automatisering. Denk bijvoorbeeld aan kwaliteitscontrole en een situatie waarin robots gebruikt worden voor autonome handling van producten; op dit gebied werkt Nederland aan een unieke internationale positie van onze maakindustrie: kleine series unieke producten tegen serieproductie-prijzen. 3D-metrologie is hierin een cruciaal stuk gereedschap.

We hebben een brede groep voorbeelden van 3D-metrologie systemen besproken, en hun prestaties. De kernstappen in het gebruik zijn 3D-meting, object reconstructie , vergelijking met het oorspronkelijke (digitale) object (zie afbeelding), of aansturing van de robot.

De deelnemers blijken vooral aan twee toepassingen te werken: kwaliteitscontrole, en robot aansturing (via zero programming). De meeste deelnemers werken aan grote producten, van kubieke meters in volume en met millimeter nauwkeurigheid.

Er bleken op dit moment nog geen kant en klare systeemoplossingen voor deze applicaties te zijn; een gezamenlijke ontwikkeling, met meerdere geinteresseerde partijen binnen b.v. het SMITZH-fieldlabprogramma, is de meest logische vervolgstap.

Daarom de oproep: doe mee met de fieldllabs DOC en SAMXL om een groep van soortgelijke toepassers samen te brengen voor kennisuitwisseling, demo van bestaande robots en metrologie-sensoren, en opzetten van gezamenlijk R&D-programma.

Workshop 3D-metrology for Manufacturing Industry

Here we report on our DOC webinar of July 2, with 22 participants from knowledge institutes and manufacturing companies. Companies are working increasingly on digitizing the production process, for example by using smart automation. Consider, for example, quality control and a situation in which robots are used for the autonomous handling of products; in this area, the Netherlands is preparing for a unique international position for our manufacturing industry: small series of unique products at series production prices. 3D metrology is a crucial tool in this. We have discussed a wide group of examples of 3D metrology systems and their performance. The core steps in use are 3D measurement, object reconstruction, comparison with the actual (digital) object (see image), or control of the robot.

The participants appear to work mainly on two applications: quality control, and robot control (via zero programming). Most participants work on large products, cubic meters in volume and with millimeter accuracy. There turned out to be no ready-made system solutions for these applications at the moment; a joint development, with several interested parties within e.g. the SMITZH field lab program is the most logical next step. Therefore the call: join the field labs DOC and SAMXL to bring together a group of similar users for knowledge exchange, demo of existing robots and metrology sensors, and setting up a joint R&D program.

Topics:
Upcoming Events