Company School Optics: first courses

Share this page
Nederlandse tekst

As part of the LifelongOpticsLearning (LOL) initiative and in response to the demand for specific knowledge from the business community, we would like to offer you the first course modules:

Optics, mounting optics

 In this half-day course you will learn to mount optical components without tension. Attention is also paid to other options for securing optics. In the course many practical examples will be used and tips will be given on how to best mount optics in different circumstances. The price is €150 p/p. exclusive VAT. Course date: Friday 18 March (+/- 3.5 hours in the morning)

Optics, reading drawings

The half-day course is intended for people who need to purchase optical components that are not available as standard or who receive a drawing of an optical component. An explanation is given what the numbers mean and which parameters are or should be placed on an optical drawing. The price is €150 p/p. exclusive VAT. Course date: Friday May 20 (+/- 3 hours in the morning)

Optics, outsourcing of optics

In this course (duration one half day) we look at which issues, in addition to generating optical drawings, must be paid attention to in order to be able to order optical components according to specification. In addition, consideration will be given to the options available to check the quality of the outsourced optics at  arrival. The price is €150 p/p. exclusive VAT. Course date: Friday June 3 (+/- 3 hours in the morning)

All courses take place at the Leidse Instrumentmakers School (LiS). The address is Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden (near Leiden Central Station). Prices are per person per module. The individual modules can also be attended separately. Afterwards, the participant will receive a certificate of participation.

For more information or registration, interested parties can contact Dr. Frank Molster via Molster@Lis.nl, or sign up via this link. The maximum number of participants from the business community is limited, the participants attend the modules together with the students of the LiS.

Eerste cursus modules

In het kader van het LifelongOpticsLearning (LOL)initiatief en als antwoord op de vraag naar specifieke kennis vanuit het bedrijfsleven willen wij u de eerste cursussen aanbieden:  

Optica, vatten van optiek

In deze cursus van één dagdeel leert u hoe het mogelijk is om optische componenten spanningsvrij in een vatting te zetten. Ook wordt er aandacht besteed aan andere mogelijkheden om optiek vast te zetten. In de cursus zullen veel praktijkvoorbeelden gebruikt worden en zullen er tips gegeven worden hoe je in verschillende omstandigheden optiek het beste kan vatten. De prijs is €150 p/p. exclusief btw. Cursus datum: Vrijdag 18 maart  (+/- 3,5 uur in de ochtend)

Optica, tekening lezen

De cursus van één dagdeel is bedoeld voor personen die optische componenten aan moeten schaffen die niet standaard verkrijgbaar zijn of een tekening van een optisch component in handen krijgen. Er wordt uitleg gegeven wat de getallen betekenen en welke parameters er op een optische tekening staan of gezet moeten worden. De prijs is €150 p/p. exclusief btw. Cursus datum: Vrijdag 20 Mei  (+/- 3 uur in de ochtend)

Optica, uitbesteden van optiek

In deze cursus (duur één dagdeel) wordt er gekeken aan welke onderdelen, naast het genereren van optische tekeningen, aandacht besteed moet worden om optische componenten volgens specificatie te kunnen bestellen. Daarnaast zal er stil gestaan worden bij de mogelijkheden die er zijn om de kwaliteit van de uitbestede optiek te controleren op het moment dat die binnen komt. De prijs is €150 p/p. exclusief btw. Cursus datum: Vrijdag 3 Juni  (+/- 3 uur in de ochtend)

Alle cursussen vinden plaats op de Leidse Instrumentmakers School (LiS) Het adres is Einsteinweg 61, 2333 CC Leiden (in de buurt van station Leiden Centraal).

De prijzen zijn per persoon per onderdeel. De onderdelen kunnen dus ook onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. 

Voor meer informatie of inschrijving kunnen belangstellenden zich melden bij dr. Frank Molster via Molster@Lis.nl of aanmelden via deze link.

Het maximale aantal deelnemers vanuit het bedrijfsleven is beperkt, de cursisten kunnen plaatsnemen tussen de studenten van de LiS.

Topics:
Upcoming Events